Kennisartikel

Voorkom gevaarlijke situaties tijdens het druktesten

Druktesten is van wezenlijk belang bij de productie en toepassing van slangen en andere druk houden de objecten. Tijdens het druktesten wordt het testobject op druk gebracht om te controleren of het product, dat uiteindelijk in de markt toegepast wordt, van voldoende kwaliteit is. Er wordt gemeten of het product dicht genoeg is voor vloeistof en sterk genoeg is voor de beoogde druk. Stel dat tijdens het testproces het product niet sterk genoeg blijkt te zijn, kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Dat het druktesten op een veilige manier gebeurt, is dan ook van groot belang. Toch blijkt dit veiligheidsaspect nog wel eens onderbelicht te zijn.

Deel dit artikel

Bij een druktest wordt het testobject aangesloten op een testmachine met afgesloten testruimte. De meeste testen worden uitgevoerd met een vloeistof als test medium. De druk wordt verhoogd door medium toe te voegen. Ofwel er wordt energie in het test object geladen. Op het moment dat het testobject tijdens het op druk brengen niet sterk genoeg blijkt te zijn, kan er een breuk ontstaan en komt de opgeslagen energie vrij. Er zal met grote kracht testmedium vrijkomen en afhankelijk van de opstelling kan het testobject of delen ervan wegschieten. De testruimte kan hierdoor beschadigd raken en zal hersteld moeten worden om de impact van een volgende test te kunnen weerstaan.

Factoren die van invloed zijn op de veiligheid

Bij het druktesten zijn er diverse factoren die van invloed zijn op veiligheid. Een belangrijke factor is de maximale druk. Hoe meer druk, hoe meer het testmedium wordt samengedrukt en hoe meer uitzetting er plaatsvindt. Ook het volume is van invloed. Wordt er een kleine hoeveelheid getest of een tank van 4000 liter. Bij een groter volume wordt er meer medium en dus meer energie toegevoegd. Bij een breuk komt er vervolgens ook meer energie vrij. Hetzelfde geldt voor testobjecten die een bepaalde mate van elasticiteit hebben. Wanneer een slang een uitzetting heeft van 10%, is er ook 10% meer medium nodig en is er meer opslag van energie.

De gevaarlijkste en meest onderschatte factor die van invloed is op veiligheid is de insluiting van lucht. Wanneer in een test object luchtinsluiting optreedt, ontstaat er een gevaarlijke situatie. Het gevaar zit in de samendrukbaarheid van lucht. Lucht slaat zeer veel energie op onder druk. Luchtinsluiting treedt op als bijvoorbeeld een dikke slang vlak op de vloer of op de bodem van de testruimte ligt. In deze opstelling bestaat er een grote kans op luchtinsluiting. Bij een breuk komt de opgeslagen energie vrij en kan het object alle kanten op bewegen. De opgeslagen energie is bij gas ten opzichte van vloeistof bij een testdruk van bijvoorbeeld 1000 bar ruim 1000 maal hoger. Bij een breuk spreken we dan ook niet van lekkage maar van een explosie.

Hoe wordt veiligheid gewaarborgd?

Dat een druktest veilig uitgevoerd wordt is prioriteit. Er zijn diverse aspecten waar op gelet moet worden om ervan verzekerd te zijn dat de druktest veilig is. Zo is een noodstop veiligheidsaspect nummer één. Het klinkt misschien logisch, maar toch blijkt deze niet altijd op de testmachine aanwezig te zijn. Met een noodstop kan het testproces direct stilgezet worden. Een tweede aspect is een dubbelwandige testruimte waardoor in geval van een losgeslagen testobject de omkasting van de testmachine niet beschadigd raakt. Een dubbele vergrendeling zorgt ervoor dat er geen druk opgebouwd kan worden zo lang het deksel of de deur nog open staat. Een menselijke fout is hiermee direct voorkomen.

Zware sloten en voldoende scharnieren zorgen ervoor dat de deur van de testruimte op zijn plek blijft en er niet uitgeslagen wordt. Dankzij ontluchtingskleppen kan ontsnapte lucht versneld afgelaten worden. Daarnaast zorgen RVS panelen ervoor dat er geen verzwakking ontstaat door corrosie. Al deze aspecten samen zorgen ervoor dat de objecten in een veilige testruimte worden getest. Ter bescherming van het personeel en om beschadiging van de testmachine te voorkomen.

Wilt u graag weten hoe u uw druktestproces veiliger en beter kunt inrichten? Vraag een gratis QuickScan aan:

QuickScan aanvragen

  • Bijvoorbeeld: slangenfabrikant, hogedrukreiniging, olie- & gasindustrie etc.
  • Bijvoorbeeld: slangen, hydraulische componenten, olie & gas componenten etc.