Geld besparen en capaciteit verhogen met de Itensify testunits

“Wij testen werkdrukken tot wel 4000 bar. Daar zijn allerlei veiligheidsvoorschriften voor, waar je de nodige aandacht aan moet besteden. Geen slang gaat de deur uit zonder eerst langs de testbank te zijn geweest”, vertelt Martien. “Wij stonden voor de keuze: onze oude testunit upgraden óf investeren in nieuwe machines. Immers: wanneer er dagelijks talloze hogedruktests worden uitgevoerd, is het van belang dat de testbank veilig en up to date is. Maar wat doe je wanneer je huidige testunit gedateerd is en een upgrade nodig heeft? Ga je dan alleen de soft- en hardware van de testbank vernieuwen? Het blijft dan natuurlijk wel een intensief gebruikte unit. Er was een dusdanig bedrag mee gemoeid, dat we ons afvroegen of dat wel verstandig was.”

Waarom Itensify een logische keuze was.

“De markt van druktestmachines is niet enorm groot, dus je kent eigenlijk alle partijen wel. Itensify werd ons door verschillende partijen aanbevolen. Om samen te werken is alleen hierdoor niet direct een uitgemaakte zaak. Hier ging best wel een proces aan vooraf, waarbij we ook nog een andere partij hebben gevraagd. Doordat wij nog met een extra uitdaging zaten, gaven we de partijen hierin nog extra denkwerk mee. Hermann Egges en Theo de Groot van Itensify hebben hierin goed, maar vooral ook praktisch op geanticipeerd. We zijn uiteindelijk uitgekomenop twee nieuwe testunits: de HSP Pro-E-drive, met een ruime geïntegreerde testkamer en de WPE Workshop, met hergebruik van de bestaande testruimte.”

Doornbos

Wat waren die uitdagingen precies?

“Niet alleen nieuwe slangen, maar ook de gebruikte slangen moeten jaarlijks getest en gekeurd worden. Het komt voor dat de gebruikte slangen vervuild zijn. Dit leidde bij onze vorige testunit regelmatig tot storingen. Wij hebben Itensify gevraagd mee te denken in een oplossing om storingsvrij te kunnen (her)testen. Zij hebben een analyse gedaan van ons testproces. Zo kwamen we tot de keuze om een unit aan te schaffen met een testcapaciteit tot 6000 bar met een ruime geïntegreerde testruimte voor onze nieuwe slangen. Daarnaast wilden we op de bestaande testruimte, slangen met een testdruk tot 4000 bar kunnen aansluiten én is een spoelfunctie toegevoegd.  De units van Itensify voldoen hiermee aan al onze wensen”,

“Het energieverbruik is een stuk lager”

 

Wat zijn de voordelen van de nieuwe Itensify units?

“Onze vorige unit was lucht aangedreven, waardoor het energieverbruik erg hoog was. We hebben de kosten van deze lucht aangedreven units tegenover de elektrisch aangedreven units van Itensify gezet. De Itensify E-drive units hebben hier een groot voordeel. Het energieverbruik van de Itensify unit is aanmerkelijk lager. Daarnaast zijn deze units veel stiller en schoner. Itensify garandeert een laag onderhoudsinterval, wat voortkomt uit het ontwerp van de elektrisch gedreven testoplossingen. Daarnaast kunnen eventuele storingen veelal op afstand reeds opgelost worden, door in te loggen op de machine kan eenvoudig een storingsdiagnose worden gedaan. Tot nu toe is gebleken dat de slijtdelen van de Itensify units, minder kwetsbaar zijn als de units die we voorheen hadden.” Martien vervolgt: “Eén van de andere doorslaggevende redenen om de overstap naar Itensify te maken, is de koppeling met ons ERP systeem. Orders, klant-  en testgegevens zijn nu allemaal voorgedefinieerd. Dit zorgt voor een vereenvoudigd testproces, wat leidt tot minder fouten. Daarnaast heeft Itensify de database van onze oude testunit overgezet naar de nieuwe. Daardoor kunnen we bij het her-certificeren gegevens en certificaten tot wel zes jaar terugroepen. Voorheen moest dit allemaal handmatig overgetypt worden om er uiteindelijk een nieuw testcertificaat van te kunnen maken. Door deze efficiëntieslag kan de operator nu twee units tegelijkertijd bedienen. Dit heeft een geweldige stap voorwaarts opgeleverd in de vergroting van onze testcapaciteit”.

“Op een dinsdagochtend werden de machines geleverd en op donderdagavond draaiden ze”

 

Hoe verloopt de samenwerking met Itensify?

“Het contact met Itensify verloopt prettig en is laagdrempelig. De medewerkers zijn betrokken, weten waar ze het over hebben en geven goed advies. Op dinsdagochtend werden de machines geleverd en op donderdagavond draaiden ze. De operators zijn opgeleid om met de nieuwe machines te werken en binnen een paar dagen waren we operationeel. Het spoedige verloop, kostte ons ongeveer één week productie, wat een hele goede prestatie is gezien de projectomvang. Het belangrijkste is dat we altijd streven naar een hoog kwaliteitsniveau en de Itensify testunits zijn daar een belangrijk onderdeel van!”

Meer weten over Doornbos Equipment? Bekijk hier hun website!