Logo Itensify 2019
Itensify high pressure and flow control systems ISO 9001:2015 certified company

Algemene voorwaarden


Op deze pagina vindt u onze voorwaarden van de Koninklijke  Metaalunie. In deze voorwaarden staan uw rechten en plichten én die van ons.

 

Verkoopvoorwaarden

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de Metaalunie voorwaarden van toepassing. Het Nederlands recht is van toepassing. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

 

Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheid afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

 

Bekijk de algemene verkoopvoorwaarden

   

Inkoopvoorwaarden

Hier vindt u onze algemene inkoop- en (onder) aannemingsvoorwaardenWat is de beste oplossing voor jou?


Dingen die je moet weten


Nieuws


https://www.itensify.nl/cms/bijlagen/itensifypanddrachten.jpg
Itensify gaat verhuizen
Itensify gaat per 22 mei 2019 naar een nieuw pand.
https://www.itensify.nl/cms/bijlagen/nieuwe_collega_IT_16.01.25.jpg
3 vacatures bij Itensify.
Ben jij degene die wij zoeken? Solliciteer dan op één van de ...
https://www.itensify.nl/cms/bijlagen/itensify_iso_9001_certified.jpg
ISO 9001:2015
Itensify is sinds februari 2018
ISO 9001: 2015 gecertificeerd.
https://www.itensify.nl/cms/bijlagen/HSK_LV_EEL1.jpg
Slang test oplossing HSK
Bent u op zoek naar een testsysteem dat geschikt is voor de uitvoer van...
https://www.itensify.nl/cms/bijlagen/HSP_Advanced_ZA_L_CB_half_open_002.jpg
Friese nuchterheid over de grens
Itensify is een bedrijf met internationale ambities. Wij zijn in rap tempo bezig...
Logo Itensify 2019
Itensify BV
De Hemmen 19
9206 AG Drachten
Nederland
© 2020 Itensify - High pressure & Flow control systems • Design Groenewold • Realisation SkarWeb